Hoş Geldiniz

  Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi, 1975 yılında, ilk olarak Akademi bünyesinde, Kültürel Çalışmalar ve Çevre Eğitim Enstitüsü (AKÇE) adıyla çalışmalarına başlamıştır.

  1982 yılında Akademi’nin Anadolu Üniversitesi’ne dönüşmesiyle, merkezimiz bugünkü statüsüne kavuşmuştur.

  Kurulduğu günden bu yana; gelişen birimleri, düzenli etkinlikleri ve bilimsel yayınlarıyla   merkez, üniversitemizdeki kültürel yaşamın önemli bir parçası olmuştur.

  Merkez olarak alana bakış açımızın temelini, değişen yaşam koşulları ve kültürel yapıya uygun olarak yenilikçilik ve farklılıklara açıklık oluşturmaktadır. Halk kültürü yalnızca nostaljik, kırsala ilişkin, eski ve yaşanmış olan kültürel göstergeler olarak görülmemelidir. Toplulukların kültür tarihi, köklerini oluşturan unsurlar, yaşayan yaşam gibi olmuş, bu yüzden var olan gündelik yaşamı biçimlendiren sözlü, yazılı, görsel ürünler, kimlik göstergeleri, kültürel simgelere ilişkin bilgi ve yorumlar da halkbilimin unsurları içerisindedir.

  Halkbilim Araştırmaları Merkezi’nin Vizyonu
  Hızla küreselleşen dünyada, kültürel çeşitliliğin ortadan kalktığı ve insanların tek tipleşmeye başladığı bir süreçte Türk kültür varlığının bilimsel yollarla derlenmesi, arşivlenmesi ve korunup tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede Halkbilim Araştırma Merkezi, kuruluşundan bu yana, değişmekte olan halk kültürünü derleme, tanıtma, yaşatma ve genç kuşaklara aktarma vizyonunu benimsemiştir.

  Halkbilim Araştırmaları Merkezi’nin Misyonu
  Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi ulusal kültürümüzün varlıklarını yaygınlaştırmayı, genç kuşaklara aktarmayı ve halk kültürü konusunda farkındalık yaratmayı görev edinmiştir.

  Sevgi ve saygılarımızla

Halkbilim Araştırmaları Merkezi